Grupe specifičnih interesovanja


Grupe specifičnih interesovanja (GSI) se formiraju u skladu sa profesionalnim interesovanjima članova. Osnovni cilj formiranja GSI je unapređenje saradnje i komunikacije među stručnjacima posebno zainteresovanim za specifične varijetete kognitivnih i bihejvioralnih terapija, kao i za njihovu primenu na specifične probleme i populacije. Najčešće se razmenjuju novine u oblasti istraživanja određene problematike, podaci o psihološkim instrumentima za procenu i praćenje rezultata tretmana, najnovije publikacije, informacije o konferencijama i kongresima posvećenim oblasti dominantnog interesovanja i druge informacije koje su od interesa za članove grupe. Neke GSI funkcionišu pomoću elektronske pošte, dok se neke grupe redovno sastaju. U svakoj GSI postoji osoba zadužena za informacije oko uključivanja u grupu.