Edukacija


Udruženje za kognitivne i bihejvioralne terapije Srbije upisuje 31. generaciju polaznika edukacije iz RE&KBT. Pozivamo vas da iskoristite ovu jedinstvenu priliku za učenje i sticanje nacionalnih i internacionalnih kvalifikacija iz kognitivno-bihejvioralne (KBT) i racionalno emotivno bihejvioralne terapije (REBT).

 

Naša edukacija je jedina internacionalno priznata RE&KBT edukacija u zemlji i regionu koja rezultira internacionalnim  sertifikatima nakon svakog nivoa edukacije i čijim se završavanjem stiče pravo na čak pet sertfikata:

  • Sertifikat o kvalifikovanosti za bavljenje psihoterapijom (UKBTS)

  • Nacionalni sertifikat za psihoterapiju (koji izdaje Savez društava psihoterapeuta Srbije- SDPS)

  • Evropski sertifikat za psihoterapiju (koji izdaje Evropska asocijacija za psihoterapiju- EAP)

  • Sertifikat Evropske asocijacije za KBT (EABCT)

  • Sertifikat Internacionalne asocijacije za REBT (IAREBT).

 

Pored toga, ovo je jedina RE&KBT edukacija u zemlji i regionu koju vode internacionalno akreditovani treneri i supervizori iz KBT i REBT, čija bogata iskustva i stručnost osiguravaju da svaki polaznik dobije najbolje moguće obrazovanje. Naš edukativni tim čine:

Dr Zorica Marić, psiholog, doktor psiholoških nauka, psihoterapeut, trener i supervisor akreditovan od strane EABCT, AEI i IAREBT. Osnivač i počasni predsednik Udruženja za kognitivne i bihejvioralne terapije Srbije, od 1998. godine. Predsednik Udruženja za kognitivno-bihejvioralni koučing. Nosilac prestižne nagrade "Vladeta Jerotić".

Prof. dr Tatjana Vukosavljević Gvozden, psiholog, doktor psiholoških nauka, psihoterapeut, trener i supervisor akreditovan od strane EABCT, AEI i IAREBT. Osim toga poseduje internacionalni sertifikat iz psihoanalize. Redovni je profesor na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, gde predaje predmete iz oblasti psihoterapije i savetovanja. Predsednik Udruženja za kognitivne i bihejvioralne terapije Srbije.

Prof. dr Borjanka Batinić, psihijatar, doktor medicinskih nauka, licencirani psihoterapeut, trener i supervisor akreditovan od strane EABCT, AEI i IAREBT. Redovni je profesor na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na predmetima Opšta i Specijalna psihopatologija; specijalista je psihijatrije na Klinici za psihijatriju Univerzitetskog Kliničkog Centra Srbije.

Doc. dr Nikola Petrović, psiholog, doktor psiholoških nauka, psihoterapeut, supervizor akreditovan od strane AEI, EABCT i IAREBT. Pored toga, odlušao je i četvorogodišnju edukaciju iz sistemske porodične terapije i završio edukacije za AKT i DBT. Docent je na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, gde predaje predmete iz oblasti psihoterapije. Predsednik je Odbora za etička pitanja Društva psihologa Srbije i član etičkog odbora EFPA i EABCT.

Doc. dr Ivana Peruničić Mladenović, psiholog, specijalista medicinske psihologije, doktor psiholoških nauka, psihoterapeut, supervizor akreditovan od strane EABCT. Završila je takođe sistemsku porodičnu terapiju. Docent je na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu gde predaje predmete iz oblasti kliničke psihologije i psihodijagnostike i zaposlena u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu.

 

Edukacija iz RE&KBT traje četiri godine i sastoji se iz teorijske i praktične nastave, supervizije i ličnog rada. Organizovana je u tri sukcesivna nivoa:

  • Primarni nivo edukacije (prva godina): Polaznici uče osnovne teoretske koncepte i principe prakse i uvežbavaju terapijske veštine uz superviziju. Takođe razvijaju metakognitivnu  svesnost kroz lični rad.
  • Napredni nivo edukacije (druga godina): Polaznici uče kognitivnu osnovu, razvoj i održavanje emocionalnih, bihejvioralnih i interpersonalnih problema i poremećaja kod različitih populacija. Uvežbavaju se napredne  strategije procene i terapijskih intervencija uz superviziju. Takođe razvijaju metakognitivnu  svesnost kroz lični rad.
  • Završni nivo edukacije (treća i četvrta godina): Nastava obuhvata procenu i tretman kliničkih sindroma i poremećaja ličnosti. Polaznici uče strategiju planiranja tretmana, fleksibilnu primenu terapijskih tehnika i metodologiju evaluacije efekata terapije uz kontinuiranu superviziju rada sa klijentima i dalji razvoj metakognitivne svesnosti.

Prijave su u toku, upis počinje 1. aprila.

Detaljne informacije i program edukacije možete dobiti putem mejla edukacija.ukbts@gmail.com.