novosti
o nama
vodič za KBT
interesovanja
edukacije
konferencije
kontakt
linkovi
Edukacija iz RE i KB terapije

Edukacija iz Racionalno emotivne (RE) i Kognitivno bihejvioralne (KB) terapije traje četiri godine i sastoji se iz teorijske i praktične  nastave, supervizije prakse i samo - spoznaje (lični rad). Organizovana je u tri sukcesivna nivoa:

  • Primarni nivo edukacije (prva godina): Polaznici uče osnovne teoretske koncepte i principe prakse i uvežbavaju terapijske veštine uz superviziju. Takođe razvijaju meta -  kognitivnu  svesnost kroz lični rad.
  • Napredni nivo edukacije (druga godina): Polaznici uče kognitivnu osnovu, razvoj i održavanje emocionalnih, bihejvioralnih i interpersonalnih problema i poremećaja kod različitih populacija. Uvežbavaju se napredne  strategije procene i terapijskih intervencija uz superviziju. Takođe razvijaju meta - kognitivnu  svesnost kroz lični rad.
  • Završni nivo edukacije (treća i četvrta godina): Nastava obuhvata procenu i tretman kliničkih sindroma i poremećaja ličnosti. Polaznici uče strategiju planiranja tretmana, fleksibilnu primenu terapijskih tehnika, metodologiju evaluacije efekata terapije, rad sa otporom, završetak tretmana, vođenje dokumentacije i etička pitanja, uz kontinuiranu superviziju rada sa klijentima i dalji razvoj meta - kognitivne svesnosti.

Nakon završene edukacije, polaznici koji ispune potrebne uslove dobijaju sertifikat da su kvalifikovani RE i KBT terapeuti.

novosti :: o nama :: vodič za KBT :: interesovanja :: edukacije :: konferencije :: kontakt :: linkovi