novosti
o nama
vodič za KBT
interesovanja
edukacije
konferencije
kontakt
linkovi
O Udruženju za kognitivne i bihejvioralne terapije

Razvoj KBT i nastanak Udruženja

U Jugoslaviji postoji nekoliko značajnih linija razvoja bihejvioralnih i kognitivnih psihoterapija. Bihejvioralni terapijski pristup je prisutan na jugoslovenskoj psihoterapijskoj sceni već tokom sedamdesetih i osamdesetih godina. U ovom periodu organizovani su edukativni seminari  i objavljeno je nekoliko stručnih tekstova koji su pokrivali dobar deo teoretskih osnova ove terapije i smernice za njenu primenu u praksi. Najznačajniji promoteri bihejvioralnog pristupa u to vreme bili su psihijatri poput Jezdimira Zdravkovića, Ljube Erića i Živorada Kastratovića. Za akademsku utemeljenost pristupa u okviru Filozofskog Fakulteta u Beogradu zaslužan je Slavoljub Radonjić.

Sredinom osamdesetih godina intenzivira se interesovanje za kognitivne terapije. U to vreme, Mikloš Biro, psiholog, odlazi na post - doktorske studije u Wernford bolnicu u Oksfordu i upoznaje značajne evropske kognitivniste, poput Dejvida Klarka i Pola Salkovskisa. Po povratku u zemlju, inicira organizovanje dva Internacionalna seminara iz kognitivnih terapija koji se odvijaju u Dubrovniku i Opatiji. Seminari obuhvataju osnove Racionalno emotivne i Kognitivno bihejvioralne terapije. Predavači su Vindi Drajden, Dženet Vulf, Džilijen Batler, Dejvid Klark, Pol Salkovskis i Lars Guran Ost.

Tokom devedesetih, nekoliko psihologa i psihijatara, većinom edukovanih u inostranstvu, organizuju treninge u gotovo svim većim regijama u zemlji. Mikloš Biro drži osnove iz kognitivnih i bihejvioralnih pristupa u okviru poslediplomskih studija na Univerzitetu u Novom Sadu. Jezdimir Zdravković organizuje edukaciju iz bihejvioralne terapije u Nišu i drugim gradovima. Jasmina Radonjić vodi edukativne grupe u Zavodu za psihofiziološke i govorne poremećaje u Beogradu. Zorica Marić organizuje treninge iz racionalno emotivno bihejvioralne terapije u okviru Pridruženog trening centra Instituta Albert Elis. Tokom devedesetih godina kratki kognitivno - bihejvioralni programi primenjuju se u mnogim oblastima psihološke pomoći i intervencije u krizi.

28. februara 1998. godine osnovano je Jugoslovensko udruženje za racionalno emotivno bihejvioralnu terapiju (YUREBT), koje je na početku većinom okupljalo polaznike uključene u edukaciju iz REBT. Vrlo brzo, Udruženje je postalo centralizovan izvor informisanja i podrške stručnjacima zainteresovanim za sve varijetete kognitivnih i bihejvioralnih terapija. U septembru 2002. godine u Mastrihtu Udruženje je primljeno u Evropsko udruženje za bihejvioralne i kognitivne terapije (EABCT), kao punopravni član. Istovremeno, Udruženje se formalno rekonstruiše u skladu sa misijom unapređenja svih oblasti kognitivnih i bihejvioralnih terapija i zvanično menja naziv u Udruženje za kognitivne i bihejvioralne terapije (UKBT). Danas okuplja utemeljivače i nastavljače gotovo svih linija razvoja ovih pristupa u Srbiji.

nazad na početak strane

Misija i ciljevi

UKBT je multi - disciplinarna organizacija stručnjaka koji u svom radu primenjuju principe kognitivnih i bihejvioralnih terapija. Udruženje je registrovano kod Saveznog Ministarstva pravde kao neprofitna i nevladina organizacija koja funkcioniše na principu članstva i pokriva teritoriju Srbije i Crne Gore. Članovi UKBT mogu bit psihijatri, psiholozi, socijalni radnici, defektolozi i specijalni pedagozi koji su zainteresovani za primenu principa kognitivnih i bihejvioralnih terapija u domenu svog profesionalnog delovanja i kompetencija sa ciljem:

  • razumevanja ljudskog ponašanja
  • pružanja pomoći ljudima da shvate i rešavaju lične i socijalne probleme i pitanja
  • unapređenja teorije, istraživanja i prakse kognitivnih i bihejvioralnih terapija

Osnovna misija Udruženja je stimulisanje razvoja teorije, prakse, naučnih istraživanja i edukacije u oblasti kognitivnih i bihejvioralnih terapija. Glavni ciljevi i zadaci su:

  • promovisanje primene kognitivnih i bihejvioralnih pristupa u profesijama koje su relevantne za psihički razvoj i zdravlje pojedinaca i grupa
  • obezbeđivanje foruma za diskusiju i razmenu iskustva među pripadnicima različitih profesionalnih grupa značajnih za psihički razvoj i zdravlje
  • postavljanje standarda edukacije za primenu kognitivnih i bihejvioralnih terapija u različitim profesionalnim domenima i oblastima (klinička, socijalna, edukativna)
  • zastupanje interesa profesionalnih grupa i pojedinaca koji u svom radu primenjuju kognitivne i bihejvioralne terapije.

Ostvarenje ovih ciljeva se odvija kroz sledeće najznačajnije aktivnosti: publikovanje i distribucija značajnih informacija, naučnih i stručnih radova; organizovanje konferencija; nadgledanje edukacije i izdavanja setifikata o kompetentnosti iz oblasti kognitivnih i bihejvioralnih terapija.

Održavajući veze sa drugim sličnim organizacijama Udruženje obezbeđuje svojim članovima uključenost u evropske i svetske tokove putem informisanja o mogućnostima edukacije u zemlji i svetu; informisanja o svetskim i evropskim konferencijama i kongresima, cirkulisanjem stranih publikacija, nabavkom psiholoških instrumenata za praksu i istraživanje i sličnih aktivnosti. Takođe, pomaže članovima pri formiranju geografskih i interesnih grupa i u realizaciji projekata od interesa za Udruženje.

nazad na početak strane

Statut

Odavde možete preuzeti kompletan Statut Udruženja za kognitivne i bihejvioralne terapije (.pdf, 122k).

nazad na početak strane
novosti :: o nama :: vodič za KBT :: interesovanja :: edukacije :: konferencije :: kontakt :: linkovi